Nusantara Insight: Kahulugan, Mga Paksa, Pag-andar, Aspekto, at Pagpapatupad

Ano ang pananaw sa arkipelago? Ang pag-unawa sa Archipelago Insight ay ang pananaw at saloobin ng mga mamamayan ng Indonesia patungo sa kanilang sarili at ang kanilang mga pormasyong heograpiya batay sa Pancasila at 1945 Konstitusyon sa pamamagitan ng paggalang at pag-uunahin ng pagkakaiba-iba sa pagkamit ng mga pambansang layunin.

Ang etnolohikal na salitang Nusantara na pananaw ay nagmula sa wikang Javanese, na sina Wawas, Nusa, at Antara. Ang kahulugan ng salitang wawas ay Gaze, Pangkalahatang-ideya, Pangitain ng Sensory. Ang salitang Nusa ay nangangahulugang isang isla o isang kapuluan, habang ang Antara ay nangangahulugang dalawang kontinente at dalawang karagatan.

Sa gayon ang pag-unawa sa Archipelago Insight ay ang pananaw ng mga mamamayan ng Indonesia tungo sa pagkakaisa ng kapuluan na matatagpuan sa pagitan ng dalawang kontinente (Asya at Australia) at dalawang karagatan (karagatan ng India at Pasipiko).

Ang pananaw sa Archipelago ay may ligal na batayan na tinatanggap bilang isang pang-politika na konsepto ng pagkamamamayan tulad ng nakasaad sa:

  1. Tapikin ang MPR. Hindi. IV / MPR / 1973 noong Marso 22, 1973
  2. Tapikin ang MPR. Walang IV / 1978/22 / Marso / 1978 / tungkol sa GBHN
  3. Tapikin ang MPR. Hindi. II / MPR / 1983/12 / Marso / 1983

Basahin din: Pag-unawa sa Globalisasyon

Pag-unawa sa Mga Pananaw sa Archipelago Ayon sa mga Eksperto

Upang higit na maunawaan kung ano ang pananaw ng pananaw ng kapuluan, maaari naming sumangguni sa mga opinyon ng ilang mga eksperto. Ang sumusunod ay isang pag-unawa sa pananaw ng arkipelago ayon sa mga eksperto:

1. Si Prof. Wan Usman

Ayon kay Prof. Wan Usman, ang paniwala ng pananaw ni Nusantara ay ang pananaw ng mga mamamayan ng Indonesia tungkol sa kanilang sarili at kanilang sariling bayan bilang isang kapuluan na may lahat ng magkakaibang mga aspeto ng buhay.

2. Samsul Wahidin

Ayon kay Samsul Wahidin, ang paniwala ng kaunlaran ng kapuluan ay isang pananaw, isang paraan ng pag-unawa, isang paraan ng pamumuhay, isang paraan ng pag-uugali, kumikilos, pag-iisip at pag-uugali para sa bansang Indonesia bilang isang resulta ng pakikipag-ugnayan ng mga sikolohikal, proseso ng sosyolohikal sa isang malawak na kahulugan na may mga aspeto ng asta grata.

3. Munadjat Danusaputro

Ayon kay Munadjat Danusaputro, ang paniwala ng isang pang-unawa ng kapuluan ay ang pananaw ng bansa ng Indonesia tungkol sa sarili at ang kapaligiran nito sa isang nakakaugnay na pag-iral at ang pagpapalawak nito sa gitna ng kapaligiran na batay sa prinsipyo ng arkipelago.

4. Srijanti, Kaelan, at Achmad Zubaidi

Ayon kay Srijanti, Kaelan, at Achmad Zubaidi, ang kahulugan ng pananaw ng kapuluan ng Indonesia ay ang pananaw ng mga mamamayan ng Indonesia tungkol sa kanilang sarili at sa kanilang kapaligiran batay sa Pancasila at ng 1945 Konstitusyon at alinsunod sa heograpiya ng kapuluan na nagbibigay buhay sa buhay ng bansa sa pagkamit ng mga pambansang layunin o ideals.

5. Sumarsono

Ayon kay Sumarsono, ang kahulugan ng pananaw sa arkipelago ay isang halaga na nagbibigay buhay sa lahat ng mga batas at regulasyon na nalalapat sa bawat stratum sa lahat ng mga rehiyon ng bansa, kaya inilalarawan ang mga saloobin at pag-uugali, pag-unawa at diwa ng nasyonalismo o mataas na nasyonalismo na siyang pagkakakilanlan o pagkakakilanlan ng Bansa ng Indonesia.

6. M. Panggabean

Ayon kay M. Panggabean, ang paniwala ng pananaw sa arkipelago ay ang doktrinang pampulitika ng bansang Indonesia upang mapanatili ang kaligtasan ng Republika ng Indonesia, na batay sa Pancasila at 1945 Konstitusyon sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang sa impluwensya ng heograpiya, ekonomiya, demograpiya, teknolohiya at madiskarteng posible.

7. Akhadiah MK

Ayon kay Akhadiah MK, ang pag-unawa sa kaunlaran ng kapuluan ay ang pananaw ng mga mamamayan ng Indonesia tungkol sa kanilang sarili at sa kanilang kapaligiran alinsunod sa kanilang mga pambansang ideya, lalo na ang Pancasila at ang 1945 Konstitusyon, bilang mga hangarin ng isang independiyenteng, may soberanya at marangal na bansa sa gitna ng kapaligiran nito, na nagbibigay buhay sa mga kilos ng karunungan sa pagkamit ng mga layunin nito pakikibaka ng bansa.

8. LEMHANAS Working Group

Ayon sa Grupong Paggawa ng LEMHANAS (National Defense Agency), ang pag-unawa sa archipelago na pananaw ay ang pananaw at saloobin ng mga mamamayan ng Indonesia tungkol sa kanilang sarili at ang magkakaibang at madiskarteng kapaligiran sa pamamagitan ng pag-uunahin ang pambansang pagkakaisa at pagkakaisa at pagkakaisa ng rehiyon sa pagsasakatuparan ng pamayanan, bansa at estado ng buhay upang makamit ang mga layunin pambansa.

9. MPR Decree 1993 at 1998 Tungkol sa GBHN

Ayon sa People’s Consultative Assembly Decree of 1993 at 1998 hinggil sa GBHN, ang pag-unawa sa Archipelago Insight ay ang pananaw at saloobin ng mga mamamayan ng Indonesia tungkol sa kanilang sarili at sa kapaligiran sa pamamagitan ng pag-prioritize ng pagkakaisa at integridad ng bansa at pang-rehiyon na pagkakaisa sa pag-aayos ng buhay ng mga tao, bansa at estado upang makamit ang pambansang hangarin.

Basahin din: Pag-unawa sa Modernisasyon Ayon sa mga Eksperto

Ang Archipelago Insight Function

© indonesiatimur.co

Ang pagtukoy sa pang-unawa ng pananaw sa arkipelago sa itaas, ang pangunahing pag-andar ay bilang gabay, gabay, sanggunian para sa bansang Indonesia sa estado. Ang function ng pananaw sa arkipelago ay maaaring maipangkat sa 4 na kategorya, lalo na:

1. Bilang isang Development Insight

Ang pananaw ng Archipelago ay may function sa pag-unlad ng Indonesia. Ang ilang mga elemento sa loob nito ay kinabibilangan ng sosyo-pampulitika, pampulitikang pagkakaisa, pambansang pagtatanggol at seguridad, pati na rin ang pang-ekonomiya at panlipunang ekonomiya.

2. Bilang Konsepto ng Pambansang Pagkamabayan

Ang pag-unawa sa pananaw ng kapuluan ay nagsisilbing isang konsepto ng panlipunang nababanat na gumaganap ng isang mahalagang papel sa pambansang pagpapaunlad, pagpaplano ng panrehiyon at seguridad sa pagtatanggol.

3. Bilang isang Defense and Security Insight

Ang kaunlaran ng kapuluan ay gumaganap din bilang pambansang pagtatanggol at seguridad na humahantong sa geopolitical view ng Indonesia State. Saklaw ng pananaw na ito ang inang bayan at ang buong teritoryo ng Unitary Republic of Indonesia.

4. Bilang Territorial Insight

Ang pananaw ng kapuluan ay gumana sa pag-unawa sa teritoryal na pananaw ng Indonesia, kabilang ang mga hangganan ng Indonesia upang maiwasan ang mga potensyal na hindi pagkakaunawaan sa ibang mga bansa.

Ang Pakay ng Archipelago Insight

Matapos maunawaan ang pag-unawa sa pananaw at pag-andar ng arkipelago, siyempre nais din nating malaman kung ano ang layunin nito. Sa pangkalahatan, ang layunin ng pananaw ng arkipelago ay upang mapagtanto ang isang pakiramdam ng pagmamahal sa inang bayan (nasyonalismo) mula sa lahat ng aspeto ng buhay ng mamamayan ng Indonesia.

Ang mga hangarin na ito ay ipinahayag ng mga aksyon at pag-uugali ng mga mamamayan ng Indonesia na pinahalagahan ang pambansang interes kaysa sa personal, grupo at interes ng grupo, etniko o rehiyonal na grupo, at relihiyon.

Background at aspeto ng Archipelago Insight

Ang pananaw sa Archipelago ay hinikayat ng maraming mahahalagang aspeto na siyang batayan. Ang sumusunod ay isang background sa pananaw ng archipelago:

1. Mga Aspekto ng Pilosopiyang Pancasila

Ang Pancasila ang pundasyon ng estado ng Indonesia. Sa loob ng Pancasila mayroong mga halaga na tinutukoy ng pananaw ng kapuluan, kasama ang:

  • Ang mga karapatang pantao, isa rito ay kalayaan para sa mga tao na yakapin at isagawa ang pagsamba ayon sa kanilang paniniwala.
  • Mas pinapahalagahan ang mga pampublikong interes kaysa sa personal o grupo na interes.
  • Magsagawa ng mga konsultasyon upang maabot ang pinagkasunduan.

2. Mga Aspekto ng Rehiyon ng Archipelago

Ang lokasyon ng heograpiya ng Indonesia ay isang aspeto ng teritoryo ng kapuluan na malapit na nauugnay sa yaman ng likas na yaman, etnisidad, at pagkakaiba-iba ng kultura na umiiral sa Indonesia.

3. Aspekto ng Kasaysayan ng Indonesia

Ang pagbuo ng Unitary State of Indonesia ay dumaan sa isang mahaba at mapait na proseso. Tiyak na hindi nais ng mga mamamayan ng Indonesia na masulit ang karanasang ito sa kasaysayan at maging sanhi ng paghahati.

Sa ganitong paraan, ang kalayaan na pag-aari na ngayon ay dapat mapanatili at ang buong pamayanan ay dapat protektahan ang teritoryo nito.

4. Mga Aspekto sa Socio-Cultural

Ang Indonesia ay may daan-daang mga pangkat etniko na may magkakaibang kultura, wika, kaugalian at relihiyon. Ang pagkakaiba-iba na ito ay may potensyal na magdulot ng mga salungatan sa pakikipag-ugnay sa lipunan.

Iyon ang dahilan kung bakit dapat maunawaan ng komunidad ang paniwala ng pananaw sa kapuluan at gawin itong isang gabay sa pakikipag-ugnayan ng mga relasyon sa lipunan.

Ang Kalikasan ng Insight ng Archipelago

Sa pagkakataong ito ang kakanyahan ng kaunlaran ng kapuluan ay ang integridad ng kapuluan sa kahulugan ng isang holistikong pananaw sa saklaw ng kapuluan sa interes ng bansa at estado.

Ang lahat ng mga mamamayan ng Indonesia, kapwa mga opisyal ng gobyerno at mamamayan, ay dapat mag-isip, kumilos at kumilos sa interes ng bansang Indonesia at estado. Ang lahat ng mga produkto na ginawa ng mga institusyon ng estado ay nasa loob ng saklaw at interes ng Indonesia na walang pag-iingat sa mga interes ng rehiyon, klase at indibidwal.

Kaya, ang kakanyahan ng pananaw ng kapuluan ay ang integridad at pagkakaisa ng pambansang teritoryo, o ang pagkakaisa ng mga bansa at teritoryo. Nabanggit din sa mga punto ng State Policy Outline (GBHN) na ang kalikasan ng pananaw ng kapuluan ay natanto sa pahayag na ang kapuluan ay isang pang-ekonomiya, pampulitika, sosyo-kultural, at pagtatanggol at yunit ng seguridad.

Prinsipyo ng Pananaw ng Archipelago

Ang prinsipyo ng archipelago na pananaw ay isang pangunahing panuntunan o probisyon na dapat sundin, isinasagawa at mapanatili ng lahat ng mga elemento ng lipunan upang mapanatili ang kapayapaan at balanse sa Indonesia sa kabuuan.

Ano ang mga simulain ng pananaw sa kapuluan? Ang sumusunod na paliwanag:

1. Karaniwang layunin at Interes

Ang mga tao sa Indonesia ay may parehong mga layunin at interes sa bansang ito. Isang halimbawa na makikita natin kung kailan nais ng lahat ng mga tao ng Indonesia ang kalayaan at magkakasamang labanan laban sa mga mananakop.

2. Katarungan

Ang lahat ng mga elemento ng lipunan ay may karapatang makuha ang hustisya sa iba't ibang aspeto ng buhay ng estado, kapwa ligal, matipid, pamulitika, at lipunan.

3. Katapatan

Ang katotohanan at katapatan sa pag-iisip at pag-arte ay napakahalagang mga prinsipyo ng kaunlaran ng kapuluan. Ang lakas ng loob sa pag-iisip at pagkilos ayon sa mga katotohanan at katotohanan alinsunod sa mga probisyon na ipinatupad para sa paglikha ng pag-unlad.

4. Pagkaisa

Iwanan Ang Iyong Komento

Please enter your comment!
Please enter your name here